Mjesec: prosinac 2002

Peta godina izdavaštva udruge „Sunce“ Varaždin

Udruga „Sunce“ Varaždin razvija inovativne oblike klupskih aktivnosti koji u svom fokusu djelovanja imaju osobu  s intelektualnim teškoćama koja živi u obitelji,  integriranu u zajednicu i društvo.  Članovi uredništva Šemsa Mustačević, Vesna Nazansky, Miroslav Pospiš i Ivan Fundak unatoč financijskim teškoćama, o vlastitom trošku za obavljanje terenskih izvještaja koriste  osobna vozila bez naknade prijevoznih troškova da bi se štampalo četiri broja tromjesečnog časopisa  „Sunce“.

Nastavi čitati

Statistika za 2002. godinu

–  Do kraja 2002. godine  broj članova Udruge Sunce Varaždin povećao se na ukupno 206  redovnih članova, plus nominalni članovi a to su djeca s teškoćama u razvoju i osobe s  intelektualnim  oštećenjem.

–  Klub je  imao 38 redovnih  članova , plus povremeno 9 članova koji su sudjelovali u  klupskim aktivnostima. Klub je radio  5 dana u tjedno ,dnevno 4 sata. Satnicu rada voditelja radionica kluba financirao je Hrvatski Savez iz sredstava programa  rada  klubova u Hrvatskoj.
Nastavi čitati

Časopis Udruge “Sunce” br. 18

Grad Varaždin dodijelio prostor za program inkluzije u Varaždinu

Za osobe s intelektualnim oštećenjem, njihove roditelje i grad Varaždin bio je 12.12.2002. godine povijesno važan datum jer se ostvarilo njihovo zakonsko pravo na obiteljsko samostalno življenje u malim stambenim zajednicama uz podršku i pravo na donošenje odluka o vlastitom životu. Za starije roditelje odraslih osoba s intelektualnim oštećenjem ovo Rješenje značilo je sigurnost sretnog življenja njihovog djeteta u obiteljskom okruženju u sličnim obiteljskim uvjetima sa prijateljima uz podršku kada oni ostare, i poslije  njihove smrti.

Nastavi čitati