Rješenje Državne uprave 01Statistika za 2016. godinu

– Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji, Služba za opću upravu u postupku pokrenutom po zahtjevu udruge pod nazivom „Sunce” Varaždin udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem sa sjedištem u Varaždinu, Tina Ujevića 46, izdao je Rješenje temeljem Statuta.

Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji, za upis promjena u Registru udruga Republike Hrvatske temeljem članka 22. stavak 3. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14) donio je Rješenje kojim se odobrava udruzi pod nazivom „Sunce” Varaždin udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem sa sjedištem u Varaždinu, Tina Ujevica 46, upis promjena ciljeva i djelatnosti, likvidatora i Statuta u Registru udruga Republike Hrvatske dana 08.02.2016.

– Broj redovnih članova Udruge Sunce Varaždin i kluba ostao je isti kao 2015. godine

– Članarina se nije ubirala do Izborne Skupštine  zbog toga jer osobe s intelektualnim oštećenjem su trajno nesposobne za samostalan život i rad,  a  udruga „Sunce„ je neprofitna  organizacija.