Kategorija: Organizacija

Pokretanje web stranica „Sunce“ Varaždin

Članovi uredništva Šemsa Mustačević i Ivan Fundak zbog informiranja javnosti o aktivnostima i problematici  odnosa prema osobama s intelektualnim teškoćama  pokreću  volonterskim radom web stranice na internetskoj adresi www.sunce-varaždin.hr. Stručnu pomoć također volonterskim radom pruža mr.sc. Tomislav Vusić.

Nastavi čitati

Deveta godina izdavaštva udruge „Sunce“ Varaždin

Članovi uredništva Šemsa Mustačević i Ivan Fundak umorni od traženja financijske podrške za troškove štampanja časopisa, donose odluku da će pokrenuti web stranice. Naime za štampanje svakog broja časopisa, volonterski odrade sljedeće poslove: prikupe stručne materijale, prate  aktivnosti u klubovima na području Varaždinske županije, prate zakonsku regulativu i pravne  savjete u savjetovalištu, stručno urede časopis sa prelomom i daju izdavaču na štampanje. Nakon toga predsjednica Šemsa Mustačević distribuira časopis.

Nastavi čitati