Radio Varaždin, osnivanje udrugeIako u vremenu nesklonom izvaninstitucionalnim oblicima skrbi za osobe s invaliditetom Šemsa Mustačević roditelj djeteta s teškoćama u razvoju pokreće inicijativu za osnivanje civilne izvaninstitucionalne, neprofitne udruge u Varaždinskoj županiji.

Aktivnosti prije Osnivačke Skupštine:

20.03.1996 – Prijem u HR savezu  društava u Zagrebu

Šemsu Mustačević prima prof. Ljerka Begić stručna tajnica Hrvatskog  saveza  društava za pomoć mentalno retardiranim osobama RH u  Zagrebu u prostorijama Prilaz Đ. Deželića 47/III.

Cilj posjete bio je pomoć i edukacija kako osnovati Udruge u Varaždinskoj županiji.

Slijedi obilazak i razgovori sa ravnateljima četiri područna Centra za socijalnu skrb u Varaždinskoj županiji. Na području županije djeluju 4 područna Centra za socijalnu skrb i to u Varaždinu, Ludbregu, Novom Marofu i Ivancu. Razgovor se vodio o potrebi izvaninstitucionalnog udruživanja roditelja i stručnjaka, o broju korisnika socijalnih pomoći i svrsi udruživanja u udrugu koja će teritorijalno biti podijeljena na četiri Podružnice kao i područni CZSS u županiji Varaždinskoj. Cilj suradnje sa Centrima je pomoć obitelji u poboljšanju kvalitete života, ostvarivanje socijalnih prava i povezanost sa stručnim službama.

15.05.1996.  – Radio stanica Varaždin progovorila javno o mentalnoj retardaciji

Urednica radio programa Renata Pocedulić organizira set od 5 radio emisija o problematici življenja osoba s intelektualnim oštećenjem i njihovih obitelji u društvenoj zajednici. Bila je to prva javna radio emisija na dogovorenu temu. Šemsa Mustačević sa gostima prim.dr.sc Pospiš Miroslavom, i prof. Međeral Jadrankom govore o tome što je to mentalna retardacija, o odnosu zajednice i socijalne sredine prema istim osobama i njihovim roditeljima, o stigmatizaciji i diskriminaciji , te da iste osobe nemaju status invalida u RH.

Digresije radi, u to vrijeme ove osobe nisu imale terminološki status osoba s invaliditetom, gotovo kao da su bili  osobe koje ne postoje u društvu. U petoj radio emisiji gostuje samo Šemsa Mustačević te poziva sve roditelje u Županiji na Osnivačku Skupštinu koja će se održati dana 10.06.1996 godine.

Prostor za održavanje Osnivačke Skupštine organizirao je prim.dr.sc.Miroslav Pospiš u sindikalnoj dvorani Opće bolnice Varaždin.