Županija ponudila bivšu osnovnu školu sa posjedom u Jurketincu

Sukladno misiji i viziji  Udruge prim.dr.sc. Miroslav Pospiš i predsjednica Šemsa Mustačević  pokreću projekt osposobljavanja odraslih osoba s intelektualnim oštećenjem za samostalan život uz podršku, na nivou varaždinske županije.

U suradnji sa Varaždinskom županijom oformljena je petero člana komisija. Iz „Sunca“ u komisiju imenovani su prim. dr. sc. Miroslav Pospiš i Šemsa Mustačević. Komisijski su utvrđene potrebe osnivanja Centra za smještaj mladeži i odraslih osoba s intelektualnim oštećenjem u Varaždinskoj županiji. Trebala je to biti prva Camphill zajednica u RH.

Peteročlana komisija utvrdila je da se radi o ruševnom objektu, bivše područne škole u Jurketincu udaljene 5 km od centra grada Varaždina . Udruga je spremno prihvatila ponuđenu lokaciju i ruševinu sa namjerom uređivanja i prilagodbe prostora i okoliša za smještaj odraslih osoba s područja županije na poludnevni, cjelodnevni boravak ili trajni smještaj . Kapacitet prostora je bio za 80 korisnika.

05.11.1996. godine – Izrada projekta „Centar Jurketinec“
Šemsa Mustačević po struci inženjer građevinarstva o svom trošku izradila je tehničku projektnu dokumentaciju, a prim.dr.sc. Miroslav Pospiš program Camphill zajednice.

Nakon mukotrpnih priprema, rada na izradi projekta i elaborata troškova, ulaganja vlastitih financijskih sredstava, a sve u suradnji sa MZSS i uz pismenu podršku Zaklade Ankice Tuđman da će ovaj projekt biti financijski podržan, Klub roditelja podnosi zahtjev Županijskom Poglavarstvu na usvajanje i donošenje odluke o prenamjeni objekta.

O svim dogovorenim i izvršenim aktivnostima oko projekta Klub roditelja  obavijestio  je Poglavarstva gradova: Varaždin, Ludbreg, Ivanec, Novi Marof i Lepoglava.

Unatoč svim izvršenim zajedničkim predradnjama sa Županijom, Ministarstvom rada i socijalne skrbi i Zakladom Ankice Tuđman, Varaždinska županija odbija zahtjev za osnivanje Centra za osobe s invaliditetom u županiji Varaždinskoj. Uslijedila je prijetnja ureda za socijalnu skrb županije predsjednici udruge „SUNCE“ Šemsi Mustačević sa otkazom u poduzeću gdje je zaposlena, ako medijski ne napiše demanti u novinama i ne prestane javno govoriti o integraciji osoba s invaliditetom. (sva dokumentacija pohranjena je u pismohrani udruge)

17.12.1996. godine – Pismena zahvala poštovanoj Ankici Tuđman za podršku

Udruga se zahvalila na podršci i praćenju realizacije  cijelog projekta koji nije realiziran zbog nerazumijevanja pojedinaca u strukturama vlasti koji su ovaj projekt spriječili.