Prigovor na Pravilnik o obračunu naknade za rad 4 sata u punom radnom vremenu

Predsjednica Sunca  Varaždin šalje dopis potpredsjednici Vlade Ljerki Mintas Hodak o štetnim posljedicama promjene Pravilnika o isplati naknade za roditelje zaposlene  4 sata u punom radnom vremenu . Naime  poslodavac je  vršio isplatu plaće i uplatu u fondove u punom iznosu, a potom od  Ministarstva preko područnih CZSS tražio povrat  polovice  iznosa za roditelje zaposlene  4 sata u punom   radnom vremenu.

Po novom Pravilniku  poslodavac isplaćuje samo iznos za 4 sata rada i  dostavlja umanjeni iznos  Ministarstvu odnosno područnom CZSS, koje će izvršiti uplatu doprinosa i  isplatu umanjene polovice plaće. Šteta je bila trajna  i odrazila se  na visinu mirovine svih korisnika ovog prava. Odgovor Vlade bio je da je odluka donesena u korist osoba s invaliditetom što se u praksi  pokazalo kao  netočno i štetno za roditelje i  korisnike.

Uočene probleme u primjeni zakona pokušalo se riješiti na republičkoj razini, ali dogovori rješenja nisu našli oblik provedbe, te isti problem egzistira i danas.