Savez društava za pomoć mentalno retardiranim osobama u RH organizira  seminar pod pokroviteljstvom  UNICEF-a,  Ureda za Hrvatsku,  za  roditelje temeljnih  Društava. U radu seminara sudjelovala je predsjednica “Sunca” Šemsa Mustačević. Idejni autor i organizator bila je stručna tajnica HR Saveza prof. Ljerka Begič.

Ovaj seminar organizirala je kao kontinuitet  prije ratne skrbi za osobe s intelektualnim oštećenjem, nakon ratnih stradanja i agresije na Hrvatsku u toku kojeg su  mnoga društva prestale sa radom. Zamah organiziranja i suradnje počeo je  udruživanjem novih udruženja proizašlih nakon rata. Bio je to početak razvoja civilnog društva u RH .

Seminar  je održan u hotelu Kalnik.

Voditelji radionica bili su poznati stručnjaci, a teme su bile sljedeće:

  • “Seksualnost i mentalna retardacija” sa voditeljicom prof. Danijela Mišić
  • “Višestruka oštećenja i mentalna retardacija” sa voditeljicom dr. Jasmina Škrinjar
  • “Iskustva iz rada klubova i dogovor za daljnji rad” voditeljica prof.dr. Borka Teodorović
  • “Uloga roditeljskog organiziranja i iskustva iz sadašnjeg rada društava u Hrvatskoj”

Voditelji su bili prof.dr. Sulejman mašović i prof. Ljerka Begić

Povijesno  važan događaj za sve osobe s invaliditetom u RH bio je zaključak da je prihvaćena inicijativa  od Hr Saveza  vezano uz donošenje novog  Zakona o socijalnoj skrbi  u kojem je upravo stručna tajnica prof. Ljerka Begić razradila  strategiju Saveza društava za pomoć mentalno retardiranim osobama u RH, koja se odnosila na poboljšanje  kvalitete življenja u obitelji.   Strategijom novog pristupa osobama s intelektualnim oštećenjem tražilo se uvođenje novog prava – osobne invalidnine za osobe s mentalnom retardacijom, stalno i trajno nesposobne za samostalan život i rad. Ministarstvo rada i socijalne skrbi prihvatilo je prijedloge HR Saveza, te kao predlagač teksta Nacrta zakona o socijalnoj skrbi ponudio predloženo zakonsko rješenje.