U civiliziranom svijetu  je pokret inkluzije pokrenut 40-ih godina prošlog stoljeća sa uvjerenjem da osobe s intelektualnim oštećenjem mogu i trebaju zastupati sami sebe, umjesto stručnjaka. 70-ih godina u Švedskoj javlja se pokret samozastupanja i ubrzano se proširio na čitavu Evropu. Samozastupanje je omogućilo osobama s intelektualnim oštećenjem da iznose svoja mišljenja, potrebe i da utječu na vlastiti život. To znači pružiti svima jednaku priliku da budu podržani kao punopravni članovi zajednice koja će smisleno odgovoriti na osobne potrebe osoba s intelektualnim oštećenjem.
Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 1994. godinu  Međunarodnom godinom obitelji.

Ovom se akcijom skrenula pozornost svjetske javnosti  na važnost obitelji, na probleme s kojima se ona suočava danas, te potaknuti lokalne, nacionalne i međunarodne akcije  koje bi trebale pridonijeti  poboljšanju obiteljskog života  i jačanju obitelji kao  temeljne društvene zajednice.

Načela na kojima se  temelje aktivnosti Međunarodne godine obitelji određuju:

  1. Društvo treba pružiti obitelji najveću zaštitu i pomoć.
  2. Međunarodna godina obitelji odnosi se na sve obitelji bez obzira na različitosti. To znači da i osobe s intelektualnim oštećenjem imaju pravo na obitelj i samostalno življenje u obiteljskoj zajednici uz podršku.
  3. Aktivnosti trebaju promovirati temeljna ljudska prava i slobode za sve pojedince, bez obzira na njihov status obitelji, na uvjete u njoj i bez obzira na njezin oblik.
  4. Programi trebaju pružiti podršku obiteljima u izvršavanju funkcija, a ne pronalaziti zamjenu za njihovo obavljanje.

Za uspješnost obitelji odgovorni su svi, što znači svaki pojedinac i svaka ustanova u društvenoj zajednici.

Na navedenim načelima razvio se pokret inkluzije u Republici Hrvatskoj a u Gradu Varaždinu nositelj pokreta bila je udruga „Sunce“ Varaždin.