Mjesec: siječanj 1998

Prijam kod župana Mlinarića

Aparat za popravak zubi pod općom narkozom

Poglavarstvo Grada Varaždina i grad Ivanec donose Odluku o sufinanciranju aparata svako sa 5.000,00 kuna, a Varaždinske Toplice sa 1.000,00 kuna. Ista sredstva sačuvana su na žiro računu na poziciji nabave aparata za popravak zubi pod općom narkozom koji će Udruga donirati Općoj bolnici Varaždin.

Nastavi čitati