Poglavarstvo Grada Varaždina i grad Ivanec donose Odluku o sufinanciranju aparata svako sa 5.000,00 kuna, a Varaždinske Toplice sa 1.000,00 kuna. Ista sredstva sačuvana su na žiro računu na poziciji nabave aparata za popravak zubi pod općom narkozom koji će Udruga donirati Općoj bolnici Varaždin.

Akcija prikupljanja sredstava trajala je gotovo dvije godine jer zakonska regulativa nije priznala do ove godine status invaliditeta osobama s intelektualnim oštećenjem, zbog čega usluga nije ušla u sustav popravka zubi pod narkozom preko zdravstvenog osiguranja, a građani nisu imali saznanja o diskriminaciji korisnika ove usluge. Također Varaždinska županija pismeno se očitovala umjesto financijske pomoći, da ne podržava ovu akciju, te smo odgovor proslijedili  Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.