Mjesec: rujan 1998

Traženje prostora za Sunce grada Varaždina 1998.

Ponuđen prostor od grada  Varaždina

Grad Varaždin  predlaže Stručnom timu Udruge da razmotri mogućnost prenamjene  gradskog stambenog objekta na Sajmištu uz nasip Koprivničke ulice za organiziranje  poludnevnog i cjelodnevnog boravka u Varaždinu za osobe s intelektualnim  oštećenjem.

Nastavi čitati

Časopis Udruge “Sunce” br. 3