Ponuđen prostor od grada  Varaždina

Grad Varaždin  predlaže Stručnom timu Udruge da razmotri mogućnost prenamjene  gradskog stambenog objekta na Sajmištu uz nasip Koprivničke ulice za organiziranje  poludnevnog i cjelodnevnog boravka u Varaždinu za osobe s intelektualnim  oštećenjem.

Zahtjev za navedenu djelatnost Udruga prosljeđuje u Ministarstvo  rada i socijalne skrbi u Zagrebu, jer roditelji u klubu smatraju da će takav oblik dnevnog zbrinjavanja sa organiziranim kreativnim radionicama pomoći njima i njihovoj djeci u poboljšanju kvalitete svakodnevnog življenja.
Sve je  ostalo na razini administrativnih stručnih službi, na dopisivanju, razmatranju i na usmenim obećanjima.