Preko natječajne dokumentacije, koju je kao idejni autor napisala Šemsa Mustačević, udruga „Sunce“ Varaždin sa MZSS potpisuje ugovor za trogodišnji program pokretanja inkluzije u gradu Varaždinu.

Temeljem potpisanog ugovora i specifikacije troškova po stavkama, Stručni tim izvršio je vrlo zahtjevnu i profesionalnu obradu  potrebne dokumentacije za 11 budućih korisnika  inkluzije.

Dokumentacija za svakog korisnika sastojala se od socijalne anamneze, zdravstvene anamneze, skale procjene kompetentnosti i plana rada sa budućim korisnicima programa za osamostaljivanje i stjecanje vještina,  a sve u suradnji sa područnim Centrom za socijalnu skrb Varaždin.

Bio je to zajednički „pilot “program inkluzije između CZSS Varaždin, grada Varaždina i udruge „Sunce“ Varaždin, na temelju potpisanog Sporazuma o međusobnoj suradnji sa ravnateljem Centra prof. Nikolom Dugandžčićem i gradonačelnikom Ivanom Čehokom.

Sukladno službenoj državnoj politici RH o deinstitucionalizaciji osoba s intelektualnim oštećenjem Grad Varaždin slijedom svega navedenog ušao je kao treći Grad u mrežu Gradova sa inkluzivnim oblicima skrbi u RH.

Preko udruge „Sunce“ Varaždin program inkluzije dobio je punu stručnu i financijsku potporu Ministarstva rada i socijalne skrbi (MZSS).