Za provedbu inkluzije u gradu Varaždinu kao inovativnog Europskog modela skrbi trebalo je mnogo znanja i iskustva od subjekata koji su taj model skrbi provodili u RH. Hrvatski savez udruga za osobe s mentalnom retardacijom omogućio je u suradnji  sa udrugom za promicanje inkluzije dodatne edukacije u Zagrebu.
Nastavi čitati