Za provedbu inkluzije u gradu Varaždinu kao inovativnog Europskog modela skrbi trebalo je mnogo znanja i iskustva od subjekata koji su taj model skrbi provodili u RH. Hrvatski savez udruga za osobe s mentalnom retardacijom omogućio je u suradnji  sa udrugom za promicanje inkluzije dodatne edukacije u Zagrebu.

Kako Udruga Sunce Varaždin nije imala u 2002. godini zaposlenih djelatnika, sav rad bio je na volonterskoj bazi sa mnogo entuzijazma, vlastitih sredstava, korištenja osobnih vozila i ljubavi volontera prema osobama s intelektualnim oštećenjem.
Rad volontera na provedbi programa inkluzije odvijao se svakodnevno. Pripreme su obuhvaćale pisanje projekata, edukacije volontera, izradu dokumentacije za korisnike, opservaciju korisnika,  lobiranje u lokalnoj zajednici i klupske aktivnosti tokom cijele godine u kontinuitetu.