Naziv programa/projekta:

MRSS: „Savjetovališna potpora  roditelja i udomitelja  te emocionalna i socijalna pomoć  osobama s mentalnom retardacijom“

MRSS: „INTEGRACIJA  U  ŽIVOT LOKALNE ZAJEDNICE kroz dramsku, likovnu i sportsku radionicu  kluba“ 

GRAD: Dotacije Grada  Varaždina za  rad  Udruge i razvoj programa  Udruge,

18.10.2003. Programsko-izborno-izvještajna  Skupština 

                    za mandatno razdoblje 2003 – 2007. godine

                    izabrana tijela upravljanja  javnim glasovanjem:

                    predsjednica Šemsa Mustačević , 

                    dopredsjednica Nada Liber dipl.soc.rad.

                    stručni tajnik  Patrik Mustačević,

                    Nadzorni odbor ima 3 člana i 3 zamjena

                    Glavni odbor ima  7 članova

                    Stručni odbor  i voditelji radionica ima 19 članova

                    Stegovna komisija ima 3 člana

–   Udruga ima ukupno 206 redovnih članova sukladno Statutu
 –  Klub  ima 29 redovnih  članova , plus povremeno 9 članova koji sudjeluju                    u  klupskim aktivnostima. Klub  radi  5 dana u tjedno, dnevno 4 sata.

 – Voditeljica kluba je Šemsa Mustačević, a voditelji radionica su: Ščapec Tanja,  Jadranka   Međeral, Nada Liber,  Erik Mustačević, Berislav Tomičić , Ljubica Bahun,  Edith Vujović, Miroslav Pospiš, Aleksandra Turković, Ivan Fundak, Dražen Pavlović.

 – članarina  se ne ubire  jer osobe s  intelektualnim  oštećenjem ne rade