Patrik-Mustačević-voditelj-Društvo tjelesnih invalida Zagreb sa predsjednikom Milanom Ožegović organizira šestu godinu za redom Festival jednakih mogućnosti. Festival se prvih pet godina održavao na Cvjetnom trgu u Zagrebu, dok se ovaj šesti F=M zbog proširivanja programskih sadržaja i sve većeg broja učesnika preselio na Trg bana Josipa Jelačića.

Izdan je katalog  slika  sa biografijom autora slika iz udruge „Sunce“ Varaždin od Karli Pavlovića, Mirjane Premužić, Velimira Femena, Mario Hutinski. Sveukupno katalogizirano je 59 autora umjetničkih djela iz RH. Otvorena su vrata obiteljima slikara članova kluba koji su obuhvaćeni katalogom, da mogu nastaviti u krugu i uz podršku roditelja baviti se slikarstvom u kući.