U školi slikarstva za osobe s intelektualnim oštećenjem nastala su priznata likovna djela pod vodstvom slikara Dražena Pavlovića, od stručne javnosti. Vrijednost cijelog projekta je u tome da na skupnim izložbama autori likovnih djela komuniciraju sa posjetiteljima,  sve to doprinosi promjeni stavova i uvjerenja sugrađana prema njima. Slikari  likovnog atelliera Sunce Varaždin postali su rado viđeni, ravnopravno prihvaćeni i cijenjeni sugrađani na svim društvenim događanjima u gradu Varaždinu.
Nastavi čitati