U školi slikarstva za osobe s intelektualnim oštećenjem nastala su priznata likovna djela pod vodstvom slikara Dražena Pavlovića, od stručne javnosti. Vrijednost cijelog projekta je u tome da na skupnim izložbama autori likovnih djela komuniciraju sa posjetiteljima,  sve to doprinosi promjeni stavova i uvjerenja sugrađana prema njima. Slikari  likovnog atelliera Sunce Varaždin postali su rado viđeni, ravnopravno prihvaćeni i cijenjeni sugrađani na svim društvenim događanjima u gradu Varaždinu.

Prepoznavši visoko vrijedne ciljeve Udruge usmjerene ka općem dobru, Grad Varaždin uvažio je i podržava sve projekte i programe Udruge, uz razvijanje inkluzivnih, modernih oblika skrbi, koji u svom fokusu djelovanja imaju osobu s intelektualnim oštećenjem  u obitelji, integriranu u zajednicu i društvo.

Kontinuitet partnerstva i suradnje sa Gradom Varaždinom dokaz je podrške politike i vlasti osobama s intelektualnim oštećenjem i prihvaćanju njihovih ljudskih i zakonskih prava.

Važnije skupne izložbe u toku 2008. godine:
– „Špancirfest Varaždin
– „Paletafest“, Varaždin
–  Galerija LUV, Varaždin
– „Sajam zdravlja“, Varaždin u Sportskoj dvorani Graberje