U  javnim medijima jedan novinar je napisao:
U kampanji „Povezani zdravljem“, Svjetske zdravstvene organizacije već godinama sudjeluju Grad Varaždin i Županija. U mjesec se dana, za trajanja kampanje događa se  čitav niz aktivnosti i radionica posvećenih podizanju razine kvalitete života osoba s invaliditetom. Bila je to prigoda za predstavljanje načina na koje nevladina Udruga „Sunce“ Varaždin – za osobe s teškoćama u razvoju – doprinosi mentalnom zdravlju svojih članova te njihovom uključivanju u društvo.

Posjetili smo ljude koji žive u inkluziji, vidjeli smo kako izgleda inkluzija te zajedno s njima otišli na sportsko-rekreativno-zdravstvenu radionicu.

Velimir nam je ispričao svoj doživljaj socijalne integracije – „Najviše mi se sviđa živjeti sa zdravima da se družimo i spominamo – to mi je najlepše. I želio bi da svi invalidi živimo sa zdravima, a ne u institucijama, odvojeno, to bi bilo najbolje za sve invalide.“

Udruga „Sunce Varaždin svake godine sudjeluje u kampanji  „Povezani zdravljem u gradu Varaždinu. Povodom kampanje očuvanja tjelesnog i mentalnog zdravlja za trajanja kampanje, udruga „Sunce“ Varaždin predstavlja rezultate nastale na inkluzivnim modelima skrbi i omogućavanju izbornih izvaninstitucionalnih izbora raznih sadržaja u korištenju slobodnog vremena osoba s intelektualnim oštećenjem. Ovakav inovativan pristup prema osobama s intelektualnim oštećenjem dao je izuzetne rezultate na području umjetnosti. Rezultati nastali u slikarstvu prezentirani su na skupnoj izložbi u dvorani Graberje, a dramski studio  predstavio se sa novim igrokazom.