Psihološka pomoć 02Radionica za samozastupanje
Teme  radionica povezane su sa događanjima u društvu, a koja prate na televiziji. Članovi kluba uče da su oni ravnopravni sugrađani sa pravom da nešto znaju o društvenim događanjima. Na radionicama  raspravljaju što je Ustav, što su prava i obveze, koje su najviše vrijednosti ustavnog poretka, te o njihovim pravima iz Ustava.

Teme su različite od ustrojstva državne vlasti i njihove funkcije do  načina izbora. Samozastupnici su pokrenuli temu  njihove diskriminacije i sami došli do zaključka da to spada u kršenje njihovih ljudskih prava. Najdraža tema uvijek je samostalno življenje uz podršku, jer su uključeni u program inkluzije i prevencije institucionalizacije, očekujući da će jednog dana kada roditelji neće moći zbog starosti brinuti o njima živjeti kvalitetno kao i Slavek.

Sportsko – zdravstveno – rekreativna radionica
Ova radionica doprinosi boljoj pokretljivosti, jačanju slabo razvijene muskulature, spretnosti i snalaženju u korištenju prostora, dobar osjećaj i radost bavljenja novim aktivnostima.
Na zahtjev korisnika kluba organizirane su prve sportske aktivnosti sa tjelovježbom i loptom u dvorištu Glazbene škole u vrijeme sunčanih dana, a kuglanje na kuglani Varteks jedan dan u tjednu. Prvi voditelj radionice bio je Erik Furjan.
Slijedi organizirana škola plivanja na Gradskim bazenima subotom, a srijedom u sportskoj dvorani Graberje. U sportskoj dvorani organizirana je gimnastika, odbojka, košarka, nogomet, i razne natjecateljske igre ovisno o vrsti sportskih susreta.
Sportske sadržaje vodi prof. kineziologije Edith Vujović. Ova sportska radionica omogućava članovima kluba sudjelovanje u sportskim susretima na lokalnoj, republičkoj i međunarodnoj razini.

Radionica za psihološku pomoć
Prvi voditelji radionice 2000.godine bili su prim.dr.sc. Pavao Brajša, prim.dr.sc. Miroslav Pospiš, savjetovatelj (po TI dr. W. Glassera) Šemsa Mustačević i sc.dr. psihijatar Aleksandra Turković.
Cilj radionice je pružanje psihološke pomoći i podrške, koja korisnicima omogućava prihvaćanje sebe kao vrijedne osobe, pomaže im u osamostaljivanju i rješavanju vlastitih emocionalnih poteškoća. Stečena znanja u radionici doprinose kvalitetnijim međusobnim odnosima između korisnika, suradnika te u odnosima unutar obitelji. Radionice se izvode radom u grupi postavljanjem pravila, izlaganjem na temu problemske situacije, razgovorima s razmjenom iskustava i objašnjenjima. U slučaju potrebe dostupna je i individualna psihološka pomoć korisnicima i video materijali.

Radionica za osobnu i socijalnu integraciju
Više godišnji voditelji radionice bili su prof. Jadranka Međeral, dipl.soc.rad. Nada Liber, prof. Vesna Tot, Erik Furjan, Bahun Ljubica, Patrik Mustačević, Katarina Furlan, Albin Vrbanić, , Šemsa Mustačević.
Članovima kluba omogućeno je stjecanje onih vještina i navika koje će im  omogućiti aktivno sudjelovanje u aktivnostima zajednice, te trajnom uključivanju u društvo. U skladu s tim, korisnike se educira kako bi stvorili pozitivnu sliku o sebi i razvili samopouzdanje. Učenje komunikacijskih vještina i socijalizacijskih aktivnosti omogućava adekvatno i uspješno ponašanje u različitim sredinama u kojima se kreću, kao što su obitelj, susjedstvo, socijalna sredina, ali i šira društvena zajednica. Uspješna osobna integracija nije moguća bez pravilne brige o sebi. U tom području korisnike se educira o osobnoj higijeni, odijevanju, razvijanju kulturnih navika (bontona) u raznim prigodama kao što su svečanosti, rođendani ili kulturna događanja.
Kroz osobno sudjelovanje članova kluba u realnim situacijama u socijalnoj sredini, ova radionica omogućava razvijanje potrebnih vještina, znanja i snalaženja u nepoznatim socijalnim okruženjima kao što su kazalište, kino, restoran, slastičarna i društvena događanja. Stečena znanja i vještine preduvjet su prihvaćanja i integracije osoba s intelektualnim oštećenjem u društvenu zajednicu. 

Neformalno  predškolsko obrazovanje djece s teškoćama u razvoju
Na zahtjev roditelja djece s teškoćama u razvoju predsjednica Udruge Šemsa Mustačević napisala je projekt za natječajnu dokumentaciju koji je osigurao sredstva za „Neformalno predškolsko obrazovanje djece s teškoćama u razvoju“. Kako u praksi ne postoji u Varaždinu mogućnost predškolskog neformalnog obrazovanja djeteta i edukacije roditelja projekt je osigurao sredstva za financiranje  stručnjaka. U višegodišnjem radu kroz radionicu prošlo je deset djece i njihovih roditelja.
Program Udruge za djecu omogućava dostupnost znanju kroz individualni i grupni rad  sa djecom s teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima Individualni rad sa djetetom od druge godine života spada u ranu prevenciju, a  autor programa bio je prim.dr.sc. Miroslav Pospiš. Cilj programa je postići maksimalan razvoj individualnih potencijala svakog djeteta s teškoćama u razvoju uvažavajući stupanj oštećenja, specifičnosti razvojnih mogućnosti te individualne potrebe kako bi dobilo mogućnost upisa u redovan sustav školovanja po prilagođenom programu.