Stručni tim inkluzije sačinjava: prof. Jadranka Međeral, predsjednica Šemsa Mustačević, prof. Vesna Tot, Erik Furjan , Patrik Mustačević, viša med. sestra  Božena Bengeri, Ljubica Bahun i Albin Vrbanić.

Program inkluzije u Varaždinu i Stručni tim omogućio je aktivnostima osobama s intelektualnim oštećenjem stjecanje onih vještina i navika koje će im  omogućiti aktivno sudjelovanje u životu društvene  zajednice, te trajno i ravnopravno uključivanje u društvo.

U skladu s tim, korisnike se educira o samo-zastupanju kako bi stvorili pozitivnu sliku o sebi i razvili samopouzdanje. Učenje komunikacijskih vještina i socijalizacijskih aktivnosti omogućava im  adekvatno i uspješno ponašanje i snalaženje u različitim sredinama u kojima se kreću, kao što su obitelj, susjedstvo, društvena sredina, ali i šira društvena zajednica.

Uspješna socijalna integracija nije moguća bez pravilne brige o sebi. U tom području korisnike se educira o osobnoj higijeni, odijevanju, razvijanju kulturnih navika (bontona) u raznim prigodama kao što su svečanosti, rođendani ili kulturna događanja. Članovi Stručnog tima kroz radionice osobne integracije uče osobe s intelektualnim oštećenjem o pripremi hladnih i toplih napitaka, serviranju, služenju priborom za jelo, korištenju kućanskim aparatima, održavanju prostora u kojem borave. Uz sve to poseban naglasak je stavljen na komunikaciju korisnika s drugim osobama u različitim prigodama, vođenje formalnog i neformalnog razgovora, učenje vještina slušanja i aktivnog uključivanja u razgovor.

Program inkluzije uvažava individualne karakteristike i mogućnosti svake pojedine osobe te zadovoljavanje njihovih potreba za zabavom, uvažavanjem i slobodom odlučivanja o vlastitom životu.