Što je diskriminacija?  ; To je način postupanja utemeljen  na predrasudama  nejednakih mogućnosti za svoje sugrađane,  pa tako postaje mehanizam  socijalnog isključivanja.
Diskriminaciju   uvjetuje također  informativna blokada.  Dok za građane  postoje  sve vrste  medijskih informacija, za osobe s intelektualnim oštećenjem  u javnom medijskom prostoru piše se isključivo  u nekim senzacionalističkim događanjima za  njih i njihove obitelji. Zbog navedenog važna je informacija putem web stranica udruge „Sunce“ Varaždin.