MSPM donosi Rješenje 09.02.2015. godine ( Klasa: UP/I-550-01/14-02/2, URBROJ: 519_06-2/2-15-4) da udruga „Sunce“ Varaždin ispunjava propisane uvjete za pružanje usluga organiziranog stanovanja za  navedene oblike  smještaja i poludnevnog boravka u Varaždinu.

Radi se o načelima normalizacije i najmanje restriktivne alternative življenja za osobe s intelektualnim oštećenjem, maksimalne podrške i minimalnog ograničavanja njihovih sloboda.

Pravo na dom i izbor mjesta stanovanja spadaju u temeljna Ljudska prava, što je istaknuto u nizu dokumenata UN-a o pravima čovjeka. Kada se radi o osobama s intelektualnim oštećenjem ta su prava naglašena i u Standardnim pravilima za izjednačavanje mogućnosti hendikepiranih osoba ( 48. zasjedanje Glavne skupštine UN-a, Rezolucija 48/96, 1993). Delhijskom deklaracijom UN-a iz 1995. godine ponovno se naglašava obveza svih članica UN-a da stvore uvjete za oživotvorenje načela navedenih u Standardnim pravilima i ponovno se naglašava obveza u Konvenciji prava osoba s invaliditetom.

U idejnoj osnovi inkluzije leži filozofija življenja koja kaže da osobe s intelektualnim oštećenjem imaju svako pravo biti punopravni i aktivni članovi zajednice.

Poštujući sve Zakone u RH, udruga „Sunce“ Varaždin kao treći Grad u RH, uz punu podršku MZSS, Hrvatskog saveza za osobe s mentalnom retardacijom, Zagrebačke  udruge za osnivanje inkluzije, a sve u partnerstvu sa gradom Varaždinom i CZSS Varaždin na čelu sa ravnateljem Nikolom Dugandžićom, otvara prvu inkluzivnu stambenu zajednicu za život osoba s intelektualnim oštećenjem uz podršku.

Važno je napomenuti da ovakav model stanovanja i skrbi za osobe s intelektualnim oštećenjem u civiliziranom svijetu provodi se od polovine prošlog stoljeća, da je jeftiniji od institucionalnih oblika skrbi, a korisnici su uključeni u život socijalne sredine i lokalne zajednice.

U proteklih dvanaest godina u praksi udruga „Sunce“ Varaždin potvrdila je sve ove navode i održivost programa na volonterskoj osnovi. Posredovanjem područnog CZSS ostaje ugovaranje financiranja korisnika u projektu inkluzije u Varaždinu.

Rješenje MSPM potaknulo volontere udruge Sunce Varaždin da održe program inkluzije do ugovaranja sa MSPM.To uključuje:
– održavanje  prostora stana inkluzije i prostora kluba na volonterskoj osnovi ( čišćenje bez naknade, razni popravci elektro instalacija, centralnog grijanja, odštopavanje odvoda, održavanje uređaja i instalacija razni popravci…. )
– 02.03.2015 – sastanak sa roditeljima zbog izmještanja iz Stančića u stan inkluzije u Varaždinu
– 06.03.2015 – sastanak u zagrebačkoj inkluziji sa pravnicom zbog savjeta o Zakonskim uvjetima
– 20.03.2015. – prijam kod prof.dr. Borke Teodorović u Zagrebu, u svezi inkluzije u Varaždinu.
– 07.04.2015. – Ravnatelj CZS Varaždin upoznat sa planom aktivnosti razvoja inkluzije:
– izmještanja korisnika iz Stančića u inkluziju Varaždin u okviru procesa deinstitucionalizacije korisnika koji se   nalaze u državnim domovima.
– sa Centrom odabrati  korisnike za dvije stambene zajednice
– od roditelja dobiti suglasnost o premještaju
– pripremiti ugovore za ministarstvo MZSS
– preko javnih radova zaposliti radne asistente
– 13.07.2015. – razrađen plan aktivnosti, plan prihoda i rashoda za inkluziju uz prezentaciju.
– 23.07.2015. – kod prof.dr. Borke Teodorović u Zagrebu edukacija u svezi programa inkluzije.
– 20.08.2015 Stručni tim posjetio Centar Stančić zbog upoznavanja sa  korisnicima iz programa decentralizacije

Do kraja 2015. godine Stručni tim održao je niz sjednica, konzultacija i priprema kako bi osobe s intelektualnim oštećenjem  i njihove obitelji dobili izbornu mogućnost načina življenja u gradu Varaždinu.

Stručne službe grada Varaždin sa Gradonačelnikom u potpunosti podržavaju  i žele da se program inkluzije u Gradu razvije, kao što se to događa  diljem Republike Hrvatske, a udruga „Sunce“ doprinosi  svojim volonterskim radom održivosti programa koji doprinosi promjeni stavova i predrasuda prema ljudima s intelektualnim oštećenjem.