28.12.Programska Skupština 2Dana 28.12.2018. godine  temeljem Statuta Udruge usvojen je Program rada za 2019.godinu.  Programski sadržaji i projektni zadaci nastavak su realizacije postojećih aktivnosti ugovorenih sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku  i Gradom Varaždinom.

Program rada za 2019. godinu obuhvaća:

  1. prevenciju institucionalizacije
  2. inkluzivne oblike skrbi kroz klupske aktivnosti
  3. inkluzivne oblike skrbi kroz organizirano stanovanje uz podršku
  4. programsku suradnju sa srodnim institucijama, udrugama i savezima
  5. informiranost kroz tiskovine, web stranice, facebooka, info kanal Varaždin i javne medije
  6. savjetovališnu i edukacijsku aktivnost

 

Jednoglasno javnim glasovanjem članovi Skupštine usvojili su Program rada za 2019. godinu detaljno razrađen po vrstama aktivnosti.