Naziv programa/projekta:

„Osnaživanje osoba s intelektualnim oštećenjem te njihovo aktivno uključivanje u  život lokalne zajednice“

„Prevencija institucionalizacije i svrsishodno korištenje slobodnog vremena osoba s intelektualnim oštećenjem“

 –  19.05.2018.godine.  Programsko – izbornu Skupštinu  saziva osnivač i  dosadašnja predsjednica, autor programa i projekata (Šemsa Mustačević – sada) Sunčana Kovačić. I dalje ostaje stručni suradnik i voditelj autorskih programa.
–  Ljubica Bahun dopredsjednica izabrana, je  za novu  predsjednicu Udruge
–  Ines  Novačko dipl.soc.rad.  izabrana je za  novu   dopredsjednicu Udruge

–  Likvidator Udruge je Ljubica Bahun  sukladno Statutu
–  Glavni odbor  ima 9 članova
–  U Statutu briše se termin „Nominalni članovi“ zbog diskriminacije i obespravljenosti
–  13.04.2018.   Izvještajna Skupština
–  14.05.2018.  Glavni i Nadzorni odbor
–  09.09.2018.  Glavni i Nadzorni odbor
–  18.09.2018.  Sjednica sa partnerom programa u Ivancu
–  28.12.2018.  Glavni i Nadzorni odbor
–  28.12.2018.  Programska Skupština

– Udruga ima ukupno 110 redovnih članova sukladno Statutu. Od toga 20 aktivnih članova  tijela upravlja Udrugom, organiziranim stanovanjem i radionicama kluba i izdavaštvo, a ostalo su roditelji i osobe s intelektualnim oštećenjem

KLUB
– klub ima 11 redovnih članova,  10 povremenih  i  djecu s teškoćama u razvoju u radionici  za neformalno obrazovanje. Voditelj kluba je Albin Vrbanić, a voditelji radionica Ljubica Bahun, Dražen Pavlović i  Ivana Ivković. Radi 5 dana u tjednu .
–  Članarina  se ne ubire  obzirom na  trajnu nesposobnost za samostalan život i rad  osoba s intelektualnim  oštećenjem
–  U organiziranom stanovanju ( inkluzija ) stalno žive 4 osobe
– za web autor tekstova je Sunčana Kovačić a Ivan Fundak uređuje i održava web
– 21.08.2018. prihvaćene usluge Info kanala Varaždin
– 27.04.2018. Savez Izborna Skupština : umjesto Sunčane Kovačić  delegat Skupštine i član GO imenovana je  Ljubica Bahun
– 17.05.2018. za člana Povjerenstva za osobe s invaliditetom u Gradu Varaždinu imenovan je Albin Vrbanić
– 12.06.2018. Rješenjem ureda državne uprave usvojen je novi Statut Udruge i promjene u Registru neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija
– 19.06.2018. Sa gradom Varaždin potpisan Ugovor o donaciji od 20 000,00kn za godinu, što znači 1666,66 kn mjesečno. Navedeni iznos ne  pokriva niti   režijske troškove  organiziranog stanovanja za 4 osobe s intelektualnim oštećenjem.
– 18.07.2018. Sa MDOMSP potpisan program za drugu godinu (2018.-2019.)
– do 19.05.2019. godine predsjednica  Sunčana Kovačić (Šemsa Mustačević)
– dopredsjednica Ljubica Bahun
– od 19.05.2019. godine predsjednica Ljubica Bahun
– dopredsjednica Ines Novačko dipl.soc.rad.