Skupština 02Na temelju Statuta Udruge Sunce Varaždin  održana je dana 11.04.2019. godine izvještajna Skupština poslije sjednice Glavnog odbora. Izvješće o radu Udruge u toku 2018. godine podnjela je predsjednica Bahun Ljubica. U izvješću napominje da se programski sadržaji i projektni zadaci provode sukladno  ugovornim obvezama sa MDOMSP i Gradom Varaždinom, prema potpisanim specifikacijama troškova.

Programske aktivnosti obuhvaćaju razne oblike podrške osobama s intelektualnim oštećenjem i njihovim obiteljima sa ciljem prevencije institucionalizacije. Odnose se na klupske aktivnosti u obliku poludnevnog boravka, organizirano stanovanje uz podršku – inkluziju, neformalno obrazovanje i savjetovališne aktivnosti. Rad je grupni  i individualan ovisno o vrsti programa, a odvija se svakodnevno.

Voditelj kluba Albin Vrbanić podnio je detaljno financijski izvješće za 2018. godinu.

Javnim glasovanjem članovi Skupštine jednoglasno usvojili su predočena Izvješća.