Sportske aktivnostiAktivnosti kluba osmišljene su na način da razvijaju socijalne vještine osoba s intelektualnim oštećenjem, a povezane su sa uspješnim socijalnim razvojem uključujući međusobne odnose sa članovima kluba i socijalnom sredinom. Cilj radionica je mogućnost kompetentnog savladavanja socijalnih vještina.

Na razini osobne integracije provodi se psihološka pomoć i podrška  na osnaživanju svoga ja i stabilnosti osobnosti, poticanjem i uključivanjem u razne aktivnosti u klubu i izvan kluba, prema mogućnostima pojedinaca.

Bez obzira na stupanj oštećenja, svaki pojedinac opaža svoje rezultate, odnose s okolinom, pripadnost socijalnoj skupini, ulogu i mjesto u klubu i društvu, te kako izgleda u očima drugih ljudi. Sve ovo zajedno čini svijest o vlastitoj vrijednosti.

Kroz individualni i grupni rad članovi kluba  uz pomoć voditeljice Ljubice Bahun osvješćuju i  uče se vrednovanju svojih rezultata koji potiču stvaranje bolje slike o sebi, koju doživljavaju kao nešto pozitivno i vrijedno, nasuprot  često iskustvenog stava i osjećaja nepoželjnog i manje vrijednog izvan prostora kluba.

U toku godine ostvarili su razne uspješne, zanimljive i kreativne dosege na raznim područjima a slikopriča najbolji je dokaz njihovih rezultata i sreće u zajedničkim aktivnostima sa voditeljicom Ljubicom Bahun.