Skupština 01Temeljem Statuta Udruge Sunce Varaždin održana je dana 20.12.2019. godine proširene sjednica Glavnog odbora i Programska Skupština u prostorima kluba Učeničkog doma u Varaždinu. Predložen prijedlog Programa rada za 2020.god., dnevni red, i Poslovnik o radu Skupštine, usvojen je na proširenoj sjednici tijela upravljanja Udrugom i dan na razmatranje Skupštini.

Članovi Skupštine usvojili su predloženi Program rada za 2018.godinu  na kojem će se temeljiti programski sadržaji i projektni zadaci kroz sva područja rada Udruge.  Programski sadržaji usklađeni su sa financijskim prilivom sredstava, ugovorenih sa Ministarstvom za demografiju, obitelji,  mlade i socijalnu politiku  i sredstva planiranih od grada Varaždina za 2020. godinu. Program rada obuhvaća:

  1. Produžetak ugovora sa MDOMSP
  2. Produžetak ugovora sa gradom Varaždinom
  3. Putem Javnog poziva tražiti sufinanciranje od Varaždinske županije
  4. Zapošljavanje jedne osobe putem mjera Javnih radova
  5. Kontinuirano provoditi sve postojeće programe i projekte
  6. Kontinuirano  pratiti i objavljivati sva događanja na web stranicama www.sunce-varazdin.hr
  7. Kontinuirano provoditi programsku suradnju sa srodnim institucijama i udrugama

Jednoglasno javnim glasovanjem članovi Skupštine usvojili su Program rada za 2020. godinu.