Dana  21.02.2020. godine održana je izvještajna Skupština Sukladno Statutu Udruge Sunce Varaždin u radu koje su sudjelovali roditelji, osobe s intelektualnim oštećenjem i stručnjaci. Poslije sjednice Glavnog odbora usvojene prijedloge i odluke predsjednica  Ljubica Bahun dala je na razmatranje članovima Skupštine. Razmatralo se Izvješće o izvršenju financijskog plana za proteklu godinu koje je podneseno nositeljima financiranja programa i projekata udruge „Sunce“ Varaždin, a to su MDOMSP i Grad Varaždin.

Kako su Izvješća u skladu sa specifikacijama ugovorenih troškova prihvaćena od  strane nositelja financiranja, primjedbi nije bilo, te su javnim glasovanjem jednoglasno prihvaćena. Nakon obrazloženja Sunčane Kovačić o statusu udruge „Sunce“ Varaždin koji je ugrađen u odredbama Statuta,  po kojima Udruga ispunjava sve kriterije te ima status „reprezentativnih udruga osoba s invaliditetom“, predsjednica Ljubica Bahun daje prijedlog na glasanje. Javnim glasovanjem donosi se Odluka da udruga „Sunce“ Varaždin ima status „reprezentativnih udruga osoba s invaliditetom“ u RH.