Članovi Kluba pripremili ručak u poludnevnom boravku Kluba sa predsjednicomKlub „Sunce“Varaždin osnovan je 1996. godine u Podružnici „Sunce“ Varaždin, u okviru temeljne Udruge osnivača svih udruga „Sunce“ u Varaždinskoj županiji. Klub je započeo sa okupljanjem roditelja i njihove djece sa teškoćama jedan dan u tjednu u Domu za umirovljenike. Aktivnosti Kluba  od 1996.–1999. godine sastojale su se od susreta, izmjene iskustava, pozivanja stručnjaka i edukacije, obilježavanja blagdana i rođendana. Sredinom 1999.godine „Sunce“ se registrira kao samostalna Udruga i od onda kontinuirano djeluje Klub “Sunce” Varaždin sa sadržajima ovisno o financiranju putem projekata i programa.

Cilj osnivanja kluba „Sunce“ Varaždin bio je okupljanje te organizirano i osmišljeno korištenje slobodnog vremena osoba s intelektualnim oštećenjem. Od 2000. godine uključilo se 20 stalnih korisnika programa, a uskoro se broj članova udvostručio. Na inicijativu i prihvaćanje sugestija od osoba s intelektualnim oštećenjem aktivnosti Kluba širile su sadržaje projekata i programa, rad kluba je svakodnevno do današnjeg dana, a obim rada ovisi o financijskim mogućnostima Udruge odnosno ugovorenim sredstvima za rad. Razne kreativne radionice, sportsko zdravstvena radionica, informatička radionica i radionice osobne i socijalne integracije obogaćuju svakodnevno življenje osoba s intelektualnim oštećenjem raznim  sadržajima temeljenima na najsuvremenijim spoznajama iz područja edukacijsko-rehabilitacijskih aktivnosti, a obitelji osoba s intelektualnim oštećenjem  u isto vrijeme dobivaju slobodno vrijeme za sebe.