Naziv programa/projekata:

  1. Osnaživanje osoba s intelektualnim oštećenjem, radi prihvaćanja i uključivanja u život lokalne zajednice
  2. Jačanje mreže socijalnih usluga za osobe s intelektualnim oštećenjem u gradu Varaždinu

    „Sunce“ Varaždin ima status Reprezentativnih udruga osoba s invaliditetom

UDRUGA

  • ukupno 121 član

KLUB
–  kreativne radionice imaju 10 redovna članova,  15 povremenih, radionica za djecu s teškoćama u razvoju zbog epidemije  covida nije radila
– radi 5 dana u tjednu, svakim radnim danom u toku godine.
– Albin Vrbanić voditelj je kluba
– voditelji radionica su Ljubica Bahun, slikar Dražen Pavlović,  prof. Ivana Ivković i Albin Vrbanić

INKLUZIJA
–  u organiziranom stanovanju stalno žive 3 osobe
– voditeljica programa Inkluzije su Ljubica Bahun i tajnik Albin Vrbanić

IZDAVAŠTVO
–  za web stranice piše Sunčana Kovačić a uređuje i održava Ivan Fundak mag. oec
–  facebook stranice uređuje i objavljuje aktivnosti tajnik Albin Vrbanić

SAVJETOVALIŠTE
–   vodi Albin Vrbanić individualno sa  članovima Udruge  prema  dogovoru

ORGANIZACIJA
–  Predsjednica udruge „Sunce“ Varaždin je  Ljubica Bahun
–  Dopredsjednica je Ines Novačko dipl.soc.rad.
–  sukladno Statutu Udruga ima ukupno 121 redovnih članova. Od toga 20 aktivnih članova  tijela upravlja Udrugom, organiziranim stanovanjem, radionicama kluba i u izdavaštvu, a ostalo su roditelji i osobe s intelektualnim oštećenjem

Udruga partnerski surađuje sa CZSS Varaždin, CZSS Ivanec, Gradom Varaždinom, Hrvatskim savezom udruga za osobe s intelektualnim teškoćama i srodnim Udrugama.

Članarina  se ne ubire  obzirom na  trajnu nesposobnost za samostalan život i rad   osoba s intelektualnim  oštećenjem, što je doprinos u pomoći njihovoj obitelji.