Kategorija: Organizacija

Statistika za 1997. godinu

– Do kraja 1997 godine  broj članova povećao se na ukupno 180 redovnih članova,  plus 168 nominalnih članova a to su djeca i odrasle osobe s intelektualnim oštećenjem.
–  Klub“Sunce“ Varaždin radio je jedan dan u tjednu, a voditelj kluba bila je Šemsa Mustačević.
– Sve troškove osnivanja, razvoja programskih aktivnosti i materijalnih troškova  „Sunca“ u  Županiji  financirala je  osnivač Šemsa Mustačević .

Nastavi čitati

Aktivnosti „Sunca“ Varaždin u Hrvatskom Savezu 1997.

Osobe s mentalnom retardacijom obespravljene jer nemaju status invalida

Prof. Ljerka Begić Stručna tajnica  Saveza društava za pomoć mentalno retardiranim osobama u RH, autor je više godišnje  strategije kako osobama  s intelektualnim  oštećenjem priznati  status  „invaliditeta“ u  Zakonu. U to vrijeme u političkim strukturama bila je tendencija da iste dobe status „duševnih bolesnika“ iako je medicinska klinička slika jasna.

Nastavi čitati

Promjena naziva „Klub“ u naziv „Udruga“

Promjena naziva  „Klub“ u naziv „Udruga“ sukladno Zakonu o udrugama

Prošle 1996. godine  prilikom udruživanja roditelja sa stručnjacima u Varaždinskoj županiji pojavila se skupina zlih osoba unutar nekih institucija koje su pokušale  spriječiti izvaninstitucionalno udruživanje. Zbog toga nisu dozvolili  zakonski naziv društvo ili udruga, te su osnivači na Osnivačkoj Skupštini donijeli Odluku da će prvi naziv glasiti: Klub roditelja osoba s onesposobljenjima Županije Varaždinske  „SUNCE“ .
Poštujući Zakon o udrugama  na  godišnjoj Skupštini 18.12.1997. godine, naziv „ klub“  preimenovan je  u novi naziv „udruga“. Novi  naziv glasi:
Udruga  za pomoć osobama  s onesposobljenjima Varaždinske županije „SUNCE“
Predsjednica ostaje Šemsa Mustačević,  a dopredsjednica  dipl.soc.radnik Nada Liber .

Nastavi čitati

Aparat za popravak zubi pod općom narkozom

Odlukom Upravnog odbora Podružnice „Sunce“ Varaždin predsjednica Šemsa Mustačević i prim.dr.sc. Miroslav Pospiš pokreću inicijativu za kupnju i donaciju aparata za popravak zubi pod općom narkozom, Općoj bolnici Varaždin.

Nastavi čitati