Osobe s mentalnom retardacijom obespravljene jer nemaju status invalida

Prof. Ljerka Begić Stručna tajnica  Saveza društava za pomoć mentalno retardiranim osobama u RH, autor je više godišnje  strategije kako osobama  s intelektualnim  oštećenjem priznati  status  „invaliditeta“ u  Zakonu. U to vrijeme u političkim strukturama bila je tendencija da iste dobe status „duševnih bolesnika“ iako je medicinska klinička slika jasna.

U toku nekoliko godina dokazivanja stručnim službama  što  znači  „mentalna retardacija“ i da je “mentalna retardacija” posljedica zdravstvenih teškoća kod  cca. 3 % sugrađana, prof. Ljerka Begić izborila se sa suradnicima , da navedeni sugrađani dobiju status „invalida“ u zakonskoj regulativi .

Odmah poslije postignutog zakonskog priznavanja statusa „invalida“, prof. Ljerka Begić proslijedila je u proceduru  zahtjev nadležnim tijelima RH  za ostvarivanje prava na osobnu invalidninu teže tjelesno ili “mentalno oštećenih” osoba kod kojih su nastale trajne promjene zdravstvenog stanja zbog kojeg je osoba nesposobna za samostalan život i rad ili se za to ne može osposobiti.

Bili su to povijesno važni događaji za osobe s intelektualnim oštećenjem i sve druge osobe s invaliditetom koje  su trajno nesposobne za samostalan život i rad. Novo stečeno pravo regulirano je Zakonom o socijalnoj skrbi, a primjenjivati će se od 01.02.1998. godine.

  

07. – 08.06.1997. godine
Održan seminar za članove društava  Saveza u Bjelovaru

Autor tematskog seminara bila je stručna tajnica saveza prof. Ljerka Begić.
Teme seminara i predavači bili su:

– „Kvaliteta življenja osoba s mr“ – prof.dr. Borka  Teodorović
– „Socijalizacijske igre“ – prof.dr. Dubravke Levandovski
– „Adaptivno ponašanje“ – doc.dr. Jasmina Škrinjar
– „Spolni odgoj i edukacija“ – mr.sci Danijela Bratković
– „Komunikacija između roditelja i stručnjaka“ – prof.dr  Borka Teodorović
– „Perspektive unapređivanja roditeljskog organiziranja“ – prof. Ljerka Begić
– prof. dr Sulejman Mašović

 

20.12.1997.
Obilježavanje 40. obljetnice rada i promjena naziva  Saveza

Tijekom godina  Savez je sudjelovao na tematskim skupovima i tribinama   vezanim uz   problematiku osoba s invaliditetom, javno zastupajući njihova    prava . Autor strategije bila je stručna tajnica  Saveza, profesor Ljerka Begić. Hrvatski Savez do obilježavanja 40. obljetnice postojanja Saveza, službeno je   imao naziv : Savez društava za pomoć mentalno retardiranim osobama u Republici Hrvatskoj.
Bio je to degradirajući i etiketirajući naziv kojim se sugeriralo da  pogrdno imenovane osobe „mentalno retardirane“ nisu  sposobne utjecati i odlučivati o vlastitom životu.
Zbog navedenog, na održanoj programsko – izbornoj Skupštini  istog dana donosi se Odluka o promjeni naziva u : Hrvatski Savez udruga za osobe s mentalnom retardacijom. Isti naziv koristio se do 2015. godine unatoč službeno promijenjenoj  terminologiji u RH.
Istog dana Šemsa Mustačević iz Varaždina,  Salih Zahirović iz Pule i Ivanka Petreković iz Bjelovara, imenovani su za članove Nadzornog odbora u Hrvatskom Savezu.
Ova Skupština ostala je povijesno značajna  zbog  preimenovanja Saveza i  zbog  promjene  pristupa i stava prema osobama  s intelektualnim oštećenjem (mentalnom retardacijom).
U radu Skupštine sudjelovale su  22  Udruge od ukupno 36 udruga  , članica saveza.
Sve te promjene dogodile su se uz nazočnost visokih dužnosnika iz Sabora i Vlade kao i osobnog izaslanika pokrovitelja svečanosti Predsjednika Republike dr. Franje Tuđmana. Prisustvo političkih struktura privuklo je medijsku pozornost i potaklo sredstva javnog priopćavanja za uradak posebnih tiskovnih priloga i emisija u korist osoba s intelektualnim oštećenjem.
Na svečanoj sjednici uručene su Zahvalnice za nesebičan volonterski rad u korist osoba s intelektualnim oštećenjem u udruzi „Sunce“ Varaždin sljedećim  članovima: Šemsi Mustačević, Miroslavu Pospišu, Liber Nadi i  Kramar Štefaniji.