Klupsko okupljanje u  prostorima  Doma  umirovljenika u Zavojnoj ulici 2

Voditeljica Kluba Šemsa Mustačević organizirala je zajednička druženja roditelja i  djece u prostorima Doma umirovljenika jedan dan u tjednu.
Cilj okupljanja bio je osnaživanje i uključivanje roditelja u stvaranje zajedničkih programa u klubu, koji će zadovoljiti potrebe njihove djece.  Bio je to temelj integracije i inkluzije osoba s intelektualnim oštećenjem u  Varaždinu,  nakon dugogodišnje segregacije i izolacije.

Roditelji su započeli borbu za pravo svoje djece na ravnopravno sudjelovanje u životu lokalne zajednice, jednako kao što to imaju djeca bez teškoća u razvoju.

Kako roditelji znaju da njihova djeca sa teškoćama u razvoju nemaju „posebne potrebe“ zbog čega su živjeli isključeni iz života društvene zajednice, već jednake potrebe kao i djeca bez teškoća, bio je to početak njihove borbe  u Varaždinskoj županiji  a istovremeno i na nivou RH  za ljudska prava i na  izjednačavanje mogućnosti  sa ostalim sugrađanima.

Klub roditelja „Sunce“ je organizirao prva  zajednička druženja roditelja i  djece sa ciljem osnaživanja roditelja i uključivanja u stvaranje zajedničkih programa koji će zadovoljiti sve potrebe korisnika. Roditelji su  se povezali kroz prijateljstvo i druženje. Organizirali su zajedničke posjete javnim društvenim događanjima  , izlaske u restorane , u kazalište, kino zajedno sa djecom. Sudjelovali su u pripremama  i proslavi  rođendana svoje djece , blagdana i praznika. Bio je to temelj buduće inkluzije,  jer  nakon segregacije i izolacije djece u izolirane ustanove trebalo je  prvo osnažiti i naučiti roditelje da  njihova djeca s intelektualnim  oštećenjem  imaju jednako pravo na izjednačavanje mogućnosti  uključivanja u život lokalne zajednice, kao i  djeca bez teškoća u razvoju.
Roditelje je trebalo educirati da osvijeste prava njihove djece sa teškoćama u razvoju, jer njihove potrebe jednake su potrebe; za zabavom, druženjem, za slobodom odlučivanja o vlastitom životu i za društvenom prihvaćenošću kao i  kod djece bez teškoća u razvoju.

SAVJETOVALIŠTE
Usluge u savjetovalištu  vodili su volonteri pomažući roditeljima – svim članovima županijske Udruge Sunce u ostvarivanju različitih povlastica preko udruge, u dobivanju godišnje autobusne karte za članove kluba da putuju samostalno iz mjesta prebivališta u Varaždin, kao  i  pomoć savjetima  za ostvarivanje različitih socijalnih prava.
U 1997 godini 49 članova udruge ostvarilo je povlasticu kod  HPT Varaždin  na umanjenu telefonsku pretplatu i 100 impulsa besplatno, a 10 članova ostvarili su godišnju besplatnu autobusnu kartu kod ATP Varaždin zbog dolaženja u klub „Sunce“ Varaždin.