Promjena naziva  „Klub“ u naziv „Udruga“ sukladno Zakonu o udrugama

Prošle 1996. godine  prilikom udruživanja roditelja sa stručnjacima u Varaždinskoj županiji pojavila se skupina zlih osoba unutar nekih institucija koje su pokušale  spriječiti izvaninstitucionalno udruživanje. Zbog toga nisu dozvolili  zakonski naziv društvo ili udruga, te su osnivači na Osnivačkoj Skupštini donijeli Odluku da će prvi naziv glasiti: Klub roditelja osoba s onesposobljenjima Županije Varaždinske  „SUNCE“ .
Poštujući Zakon o udrugama  na  godišnjoj Skupštini 18.12.1997. godine, naziv „ klub“  preimenovan je  u novi naziv „udruga“. Novi  naziv glasi:
Udruga  za pomoć osobama  s onesposobljenjima Varaždinske županije „SUNCE“
Predsjednica ostaje Šemsa Mustačević,  a dopredsjednica  dipl.soc.radnik Nada Liber .

Nastavi čitati