Posljednji broj časopisa koji je trebao izići 31.12.2004. god. članovi uredništva Šemsa Mustačević, Vesna Nazansky, Miroslav Pospiš i Ivan Fundak nisu bili u mogućnosti štampati iz financijskih razloga, o čemu su se pismeno očitovali Varaždinskoj županiji i «Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici Republike Hrvatske» zbog obaveze kontinuiranog štampanja istog. Dinamika štampanja časopisa je usporena zbog premale financijske potpore županije, koja ne pokriva niti polovinu troškova  štampanja časopisa.

Nastavi čitati