Posljednji broj časopisa koji je trebao izići 31.12.2004. god. članovi uredništva Šemsa Mustačević, Vesna Nazansky, Miroslav Pospiš i Ivan Fundak nisu bili u mogućnosti štampati iz financijskih razloga, o čemu su se pismeno očitovali Varaždinskoj županiji i «Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici Republike Hrvatske» zbog obaveze kontinuiranog štampanja istog. Dinamika štampanja časopisa je usporena zbog premale financijske potpore županije, koja ne pokriva niti polovinu troškova  štampanja časopisa.

Časopis se bavi isključivo s problematikom zaštite i unapređenja socijalnog statusa  osoba s intelektualnim teškoćama u socijalnoj sredini i lokalnoj zajednici. Časopis je višestruko koristan, jer informacije su usmjerene naročito obitelji i udomiteljima, senzibiliziraju lokalnu zajednicu i ukazuju na problematiku u suživotu obitelji i osobe s intelektualnim teškoćama. Zbog navedenog članovi uredništva ne mogu odustati od ovog časopisa.