Kategorija: 2004. (stranica 1 od 2)

Sedma godina izdavaštva udruge „Sunce“ Varaždin

Posljednji broj časopisa koji je trebao izići 31.12.2004. god. članovi uredništva Šemsa Mustačević, Vesna Nazansky, Miroslav Pospiš i Ivan Fundak nisu bili u mogućnosti štampati iz financijskih razloga, o čemu su se pismeno očitovali Varaždinskoj županiji i «Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici Republike Hrvatske» zbog obaveze kontinuiranog štampanja istog. Dinamika štampanja časopisa je usporena zbog premale financijske potpore županije, koja ne pokriva niti polovinu troškova  štampanja časopisa.

Nastavi čitati

Druga skupna izložba slika u hotelu „Turist“ u Varaždinu

Odabrani radovi nastali u toku prve dvije godine rada likovnog atelliera Sunce Varaždin pod  vodstvom slikara Dražena Pavlovića svojim dosezima zavrijedili su pozornost javnosti te je organizirana druga skupna izložba u hotelu Turist uz prigodno predstavljanje slikara i obilježavane pet godišnjice rada Kluba, proslavu nadolazeće Nove godine i podjelu darova Djeda Božićnjaka.

Nastavi čitati

Nastup dramskog studija u dvorani Tvornica Kulture u Zagrebu

Dana 17.12.204. povodom nadolazećih blagdana i Nove godine u organizaciji Hrvatskog saveza udruga za osobe s mentalnom retardacijom, pozvan je dramski studio Sunce da se predstavi sa igrokazom „Specijalista za živce“ u dvorani Tvornica Kulture Zagreb.

Nastavi čitati

Uređenje prostora za inkluziju financiralo MZSS

UređenjeUdruga „Sunce“  Varaždin potpisuje  investiciju za uređenje prostora u stan sa MZSS. Šemsa Mustačević podnosi zahtjev Ministarstvu rada i socijalne skrbi u RH  putem natječaja za građevinske investicije i adaptacije (Klasa: 402-03/03-01/639, URBROJ: 524-05/1-2-03-1). Ugovorena investicija bila je 140 000,00 kuna.

Nastavi čitati

Svečano otvorenje prve stambene zajednice za inkluziju u Varaždinu

Predaja ključeva prvom stanaru inkluzijeUdruga „Sunce“ Varaždin registrirana je 1999.godine kao samostalni pravni subjekt. Sljedeće 2000.godine oformila je stručni tim za „inkluziju u Varaždinu“, koji je prošao zahtjevne edukacije za pokretanje programa inkluzije pod nazivom „živjeti zajedno“.  Edukacije stručnog tima organizirane su u Varaždinu i u Zagrebu. Uz punu podršku Ministarstva  rada i socijalne skrbi RH 2003.godine, osigurana su sredstva za uređenje prve stambene zajednice i osigurana su sredstva za pokretanje programa  inkluzije – samostalno življenje osoba s intelektualnim oštećenjem uz podršku u gradu Varaždinu.

Nastavi čitati

Dramski studio „Sunce “ predstavio se na 3. Festivalu jednakih mogućnosti

Na 3. Festivalu jednakih mogućnosti  F=M u Zagrebu koji se održavao od 26.-27.05.2004. godine, prikazan je igrokaz „Specijalista za živce“. Voditeljica dramske skupine Šemsa Mustačević primila je Priznanje organizatora.

Nastavi čitati

Premjera igrokaza „Specijalista za živce“ na 6. INKAZ-u u Zagrebu

Dramski studio „Sunce“ Varaždin predstavio se ove godine sa novim igrokazom „Specijalista za živce“ na 6. INKAZ-u  u gradskom kazalištu „Trešnja“ u Zagrebu.  Voditeljica dramskog studija „Sunce“ Varaždin, Šemsa Mustačević napisala je skraćeni tekst za glumce – amatere individualno prilagođen njihovim teškoćama.

Nastavi čitati

Prvi glazbeni nastup na F=M u Zagrebu

EPSON scanner image

Dana 27.05. 2004 na festivalu jednakih mogućnosti F=M u Zagrebu glazbena radionica „Sunce“ prvi puta predstavila je člana Isljama, sa pjesmom Darka Domjana „Sedam suza“. Na festivalu sudjelovao je i autor pjesme Darko Domjan, i kada je čuo svoju pjesmu u vrlo kvalitetnoj izvedbi Isljama, spontano mu se priključio na pozornici i zapjevao sa njime.

Nastavi čitati

Predstavljanje glazbene radionice na INKAZ-u

Dana 27.04. 2004    na 6. INKAZ-u 2004 u HNK Trešnja u Zagrebu, član udruge „Sunce“ Varaždin i glazbene radionice Isljam, otpjevao je pjesmu Darka Domjana „Sedam suza“.  U dobroj suradnji sa Glazbenom školom Varaždin, stručnu pomoć pružila je Isljamu profesorica solo pjevanja. Uz njenu strpljivu edukaciju Isljam je postigao  zadovoljavajući napredak u pjevanju, izričaju i scenskom nastupu.

Nastavi čitati

Treća godina škole slikarstva u likovnom atellieru Sunce Varaždin

Likovni atellier Sunce varaždin uspješno je nastavio sa radom pod vodstvom slikara Dražena Pavlovića. Važno je navesti da Udruga „Sunce“ Varaždin bavi se isključivo ljudskim pravima osoba s intelektualnim oštećenjem na izjednačavanje mogućnosti, s ciljem poboljšanja njihovog nepovoljnog socijalnog položaja, te promicanje njihovih prava uključivanja i sudjelovanja u svim područjima društvenog života uz jednake mogućnosti koje imaju građani razvijenih zemalja.

Nastavi čitati

Starije objave