Predaja ključeva prvom stanaru inkluzijeUdruga „Sunce“ Varaždin registrirana je 1999.godine kao samostalni pravni subjekt. Sljedeće 2000.godine oformila je stručni tim za „inkluziju u Varaždinu“, koji je prošao zahtjevne edukacije za pokretanje programa inkluzije pod nazivom „živjeti zajedno“.  Edukacije stručnog tima organizirane su u Varaždinu i u Zagrebu. Uz punu podršku Ministarstva  rada i socijalne skrbi RH 2003.godine, osigurana su sredstva za uređenje prve stambene zajednice i osigurana su sredstva za pokretanje programa  inkluzije – samostalno življenje osoba s intelektualnim oštećenjem uz podršku u gradu Varaždinu.

Program samostalnog stanovanja uz podršku  – inkluzija razvio se  po modelu  Zagrebačke inkluzije unutar Udruge, a započeo je u stanu Tina Ujevića 46 u Varaždinu paralelno sa programom prevencije institucionalizacije.

U stan Tina Ujevića 46 Varaždin, u suradnji sa područnim Centrom za socijalnu skrb Varaždin i ravnateljem Nikolom Dugandžićem kao pilot program, smještene su u samostalno stanovanje uz podršku  dvije odrasle osobe  s intelektualnim oštećenjem iz obitelji, koje su uz pomoć radnih asistenata educirane svakodnevno  za što samostalniji način življenja uz podršku.

Poslove  radnih asistenata obavljali su članovi stručnog tima Patrik Mustačević  stručni tajnik i voditelj sportske radionice u klubu i Ljubica Bahun voditeljica radionice za osobnu i socijalnu integraciju u klubu.

Paralelno Udruga provodi program prevencije institucionalizacije i edukaciju korisnika o samostalnom življenju uz podršku za članove kluba. U program bilo je uključeno  15 članova kluba „Sunce“ za koje je Stručni tim izradio opservaciju to jest obradu podataka koja sadrži socijalnu anamnezu, medicinsku  anamnezu, skalu procjene kompetentnosti i plan aktivnosti.

Na osnovu izrađene dokumentacije planirane su aktivnosti u radu s osobama s intelektualnim oštećenjem, a odnosile su se na očuvanje njihovog mentalnog zdravlja, na psihološku pomoć i razvijanje socijalnih vještina u kućanstvu. Bile su to pripreme korisnika za život u inkluziji kada se steknu uvjeti i potreba obitelji.

Ovaj program inkluzije u Varaždinu omogućio je  razvoj opće tolerancije prema individualnim razlikama osoba s intelektualnim oštećenjem u cijeloj Varaždinskoj županiji.

Osobe s intelektualnim oštećenjem dobile su mogućnost odlučivanja o vlastitom životu  i preuzimanju odgovornosti na temelju donesenih osobnih odluka i izbora, a obitelj je sa puno optimizma  vidjela sretnu budućnost svojeg djeteta kada  zbog godina, zdravlja ili smrti  neće moći  više brinuti o njemu, ali će  mu ostati blizu i u kontaktu.