UređenjeUdruga „Sunce“  Varaždin potpisuje  investiciju za uređenje prostora u stan sa MZSS. Šemsa Mustačević podnosi zahtjev Ministarstvu rada i socijalne skrbi u RH  putem natječaja za građevinske investicije i adaptacije (Klasa: 402-03/03-01/639, URBROJ: 524-05/1-2-03-1). Ugovorena investicija bila je 140 000,00 kuna.

MZSS potpisuje sa Udrugom „Sunce“ investiciju adaptacije prostora iz roh-bau izgradnje u stan u Varaždinu Tina Ujevića 46, a na osnovu Zaključka grada Varaždina koji je dodijelio Udruzi prostor na trajno korištenje.  Bila su to sredstva  strogo namjenska utvrđena troškovnikom i specifikacijom troškova po stavkama troškovnika. Financijska sredstva  dobivena od MZSS omogućila su adaptaciju prostora u stan za samostalno življenje osoba s intelektualnim oštećenjem – inkluziju.

Tako je grad Varaždin postao treći  Grad u Hrvatskoj iza Zagreba i Bjelovara, koji je poštujući ljudska prava osoba s invaliditetom na inkluziju, partnerski sa Udrugom „Sunce“ dao istima izbornu mogućnost kvalitetnog samostalnog življenja uz podršku u lokalnoj zajednici.

Članovi udruge Sunce svojim su odricanjima i volonterskim radom nastavili razvijati program i održali inkluzivni pristup i osnivanje inkluzivnog modela skrbi  kao svjetonazor u gradu Varaždinu.