EPSON scanner image

Dana 27.05. 2004 na festivalu jednakih mogućnosti F=M u Zagrebu glazbena radionica „Sunce“ prvi puta predstavila je člana Isljama, sa pjesmom Darka Domjana „Sedam suza“. Na festivalu sudjelovao je i autor pjesme Darko Domjan, i kada je čuo svoju pjesmu u vrlo kvalitetnoj izvedbi Isljama, spontano mu se priključio na pozornici i zapjevao sa njime.

Publika je velikim aplauzom nagradila ovu suradnju i prihvaćanje osobe s teškoćama kao ravnopravnog sugrađanina – pjevača u izjednačenim mogućnostima. Bio je to veliki događaj za sve osobe s invaliditetom kao priznanje njihovog prava na uključivanje i javno predstavljanje, što je do ovog festivala u RH bilo nemoguće vidjeti. Vrata su otvorena za  sve osobe s invaliditetom na putu  njihove integracije i inkluzije u društvo.