Likovni atellier Sunce varaždin uspješno je nastavio sa radom pod vodstvom slikara Dražena Pavlovića. Važno je navesti da Udruga „Sunce“ Varaždin bavi se isključivo ljudskim pravima osoba s intelektualnim oštećenjem na izjednačavanje mogućnosti, s ciljem poboljšanja njihovog nepovoljnog socijalnog položaja, te promicanje njihovih prava uključivanja i sudjelovanja u svim područjima društvenog života uz jednake mogućnosti koje imaju građani razvijenih zemalja.

Zbog navedenog razloga Udruga „Sunce“ Varaždin je organizirala neformalno obrazovanje budućih slikara i školu slikarstva za osobe s intelektualnim oštećenjem, koja je radila u toku cijele godine.

Korisnici su sami donosili odluke što će i u kojem vremenskom razdoblju slikati, pa su tako do kraja 2004. godine uz likovna djela oslikali   šezdeset komada čestitki koje su poslane diljem Hrvatske.