Donacija računala za klub 01Osobe s intelektualnim oštećenjem imaju pravo na sticanje znanja to jest izjednačene mogućnosti kao i osobe bez teškoća, zbog čega je udruga „Sunce“ Varaždin organizirala prvu informatičku radionicu u RH. Voditelj informatičke radionice Ivan Fundak započeo je edukaciju osoba s intelektualnim oštećenjem od osnova  korištenja računala na jednak način kao  sa osobama bez teškoća.

Prva otpisana stara računala Udruga je dobila kao donaciju od fakulteta za informatiku u Varaždinu. Gosti i stručni suradnici  sa čuđenjem pratili su nevjerojatne rezultate i brzo učenje korištenje računala članova kluba. Cilj radionice bio je naučiti osobe s intelektualnim oštećenjem o osnovama upotrebe i korištenja osobnog računala, intelektualni razvoj njihovih vještina izražavanja, motoričke koordinacije, vježbanje refleksa, koncentracije i zabava. Nakon edukacije svakim radnim danom naizmjenično i čekajući na red i svoje vrijeme prema rasporedu, članovi kluba  koristili su računala  a zanimanje i želja prevazišli su prve kapacitete i broj računala.