Kategorija: 2006. (stranica 1 od 2)

Pokretanje web stranica „Sunce“ Varaždin

Članovi uredništva Šemsa Mustačević i Ivan Fundak zbog informiranja javnosti o aktivnostima i problematici  odnosa prema osobama s intelektualnim teškoćama  pokreću  volonterskim radom web stranice na internetskoj adresi www.sunce-varaždin.hr. Stručnu pomoć također volonterskim radom pruža mr.sc. Tomislav Vusić.

Nastavi čitati

Deveta godina izdavaštva udruge „Sunce“ Varaždin

Članovi uredništva Šemsa Mustačević i Ivan Fundak umorni od traženja financijske podrške za troškove štampanja časopisa, donose odluku da će pokrenuti web stranice. Naime za štampanje svakog broja časopisa, volonterski odrade sljedeće poslove: prikupe stručne materijale, prate  aktivnosti u klubovima na području Varaždinske županije, prate zakonsku regulativu i pravne  savjete u savjetovalištu, stručno urede časopis sa prelomom i daju izdavaču na štampanje. Nakon toga predsjednica Šemsa Mustačević distribuira časopis.

Nastavi čitati

Samostalno življenje uz podršku u toku 2006. godine

Stanari i gosti u inkluziji

Stanari i gosti u inkluziji

Inovativni program inkluzije u gradu Varaždinu uspješno se provodi u kontinuitetu treću godinu u uređenom stanu Tina Ujevića 46. U stanu  smještena su za stalno dva korisnika koji su razvili uz stručnu pomoć radnih asistenata potrebne socijalne i društvene vještine u samostalnom življenju u kućanstvu i lokalnoj zajednici.

U program prevencije institucionalizacije uključeno je 15 članova iz kluba „Sunce“ Varaždin. Za njih je Stručni tim izradio obradu podataka koja sadrži socijalnu anamnezu, medicinsku  anamnezu, skalu procjene kompetentnosti te individualni plan aktivnosti.

Nastavi čitati

Izložba u Galeriji Foruma mladih u Varaždinu

2006 izložba Forum mladihOtvorenje izložbe  likovnog atelliera „Sunce“ Varaždin bilo je dana 05.12.06. u Galeriji Kukuljevićeva 7/1. Izloženi su recentni likovni radovi  iz produkcije slika 2004-2006. godine. Izložba je bila otvorene od 05.12.2006. – 20.12.2006. godine.

Forum mladih Varaždin donirao je prostor za izložbu povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom i  pomogao članovima Udruge u postavi izložbe i dežurstvima u vrijeme   otvorene galerije.

Nastavi čitati

Skupna izložba u prostorima Hotela Turist u Varaždinu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Udruga „Sunce“ Varaždin organizirala je predstavljanje UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u hotelu Turist u Varaždinu u sklopu promocije SOIH-a u RH. Pozvani su predstavnici svih Udruga za osobe s invaliditetom i predstavnici vlasti, stranaka i mediji.

U sklopu predstavljanja Konvencije postavljena je skupna izložba  sa odabranim djelima nastalim u Likovnom atellieru Sunce Varaždin.

Nastavi čitati

Izložba na „Danima Uske ulice“ u Varaždinu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Likovni atellier „Sunce“   pozvan je od strane organizatora Josipa Košutića na Javno okupljanje i skupnu izložbu slikara pod nazivom „Jesen u Uskoj ulici“ od 12. -15. listopada 2006. Bila je to ponovna prilika da se svojim likovnim djelima predstave slikari likovnog atelliera „Sunce“ Varaždin na skupnoj izložbi.

Nastavi čitati

Zašto “Sunce” Varaždin nema dnevni i poludnevni boravak?

Uz izuzetnu podršku politike i gradonačelnika  Ivana Čehoka i  Zlatka Horvata udruga „Sunce“ Varaždin dobila je na trajno korištenje  prostore za program samostalnog stanovanja uz podršku (inkluzija) 2003.godine u Tina Ujevića 46, a za klupske aktivnosti uz podršku župana  Radimira Čaćića  u Učeničkom domu Hallerova aleja 2, te je financiranjem iz projekata razvila inkluzivne modele socijalne skrbi.
Do 2006. godine sugrađani grada Varaždina preko rezultata u kreativnim radionicama kluba bili su bogatiji  saznanjem da su osobe s intelektualnim oštećenjem jednako vrijedni, kreativni sugrađani kojima je mjesto življenja sa njima sa jednakim – izjednačenim pravima i mogućnostima na integraciju i inkluziju, što im je omogućeno Zakonima RH i potpisanim međunarodnim dokumentima.

  Nastavi čitati

Urbana skupna izložba likovnih radova na F=M

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na 5. Festivalu jednakih mogućnosti u organizaciji Društva tjelesnih invalida iz Zagreba, sudjelovala je udruga „Sunce“ Varaždin sa likovnim djelima pet autora. Likovni atelier „Sunce“ Varaždin pod stručnim vodstvom slikara Dražena Pavlovića radi 5 godina sa osobama s intelektualnim oštećenjem. U tom razdoblju nastalo je niz impresivnih djela od nekoliko autora u školi slikarstva. Na F=M predstavili su se sljedeći slikari: Karli Pavlović, Slavek Bešenić, Mirjana Premužić, Isljam Ramadani, i Velimir Femen.

Nastavi čitati

Dramski studio nastupio na F=M

gradonačelnik Ivan Čehok sa dramskom skupinomDana 20.05.2006. godine u organizaciji Društva tjelesnih invalida održan je Festival jednakih mogućnosti u Zagrebu. Dramska skupina „Sunce“ Varaždin predstavila se sa igrokazom “Bogi Ivač ” – IV farsa na Festivalu ( F=M )  u  velikoj konkurenciji od 900 izvođača iz zemlje i  inozemstva.

Nastavi čitati

„Bogi Ivač – IV farsa“ na 8. INKAZ-u i na Festivalu jednakih mogućnosti u Zagrebu

 

Dramski studio „Sunce“ Varaždin  petu godinu za redom sudjeluje na festivalu  sa novim šaljivim igrokazom. Ove godine izveo je igrokaz „Bogi Ivač“ za kojeg je skraćeni tekst  napisala i prilagodila glumcima amaterima – osobama s intelektualnim oštećenjem Šemsa Mustačević. Također je odabrala glazbu i kostime za predstavu.

Nastavi čitati

Starije objave