Kategorija: 2011.

Pregled važnijih zbivanja u Klubu 2011. godine

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Samozastupanje osoba s intelektualnim oštećenjem
U suradnji sa Zagrebačkom  udrugom za samozastupanje  koja ima dobru suradnju s međunarodnim organizacijama Inclusion Europe i Inclusion Internationalsporazumom o partnerstvu,  klub  je organizirao  novu radionicu  za samozastupanje.  Voditelj radionice  je Albin Vrbanić. U grupnom radu dva dana u tjednu članovi kluba uče o svojim pravima na ravnopravnost i izjednačavanju mogućnosti  ravnopravno sa  svim sugrađanima. Prvu godinu bilo je važno za članove kluba da nauče ispravnu  terminologiju.

Nastavi čitati

Šesta godina web stranica „Sunce“ Varaždin

Neinformiranost roditelja o mogućnostima i oblicima skrbi, o zakonskoj regulativi, o informacijama koje obrađuju mogućnosti osoba s intelektualnim teškoćama, ukazuje na potrebu održavanja web stranica kako bi se poboljšala kvaliteta življenja istih.