OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Samozastupanje osoba s intelektualnim oštećenjem
U suradnji sa Zagrebačkom  udrugom za samozastupanje  koja ima dobru suradnju s međunarodnim organizacijama Inclusion Europe i Inclusion Internationalsporazumom o partnerstvu,  klub  je organizirao  novu radionicu  za samozastupanje.  Voditelj radionice  je Albin Vrbanić. U grupnom radu dva dana u tjednu članovi kluba uče o svojim pravima na ravnopravnost i izjednačavanju mogućnosti  ravnopravno sa  svim sugrađanima. Prvu godinu bilo je važno za članove kluba da nauče ispravnu  terminologiju.

Nisu razumjeli diskriminirajuću terminologiju koja se često suprotno zakonima koristi u javno populističke svrhe što dovodi osobe s intelektualnim oštećenjem u neravnopravan, degradirajući i etiketirajući položaj u odnosu na sugrađane bez teškoća.
Radionica omogućava osobama s intelektualnim oštećenjem da samostalno izražavaju svoje potrebe, da su uključeni u donošenje odluka i izbora i da se bore za ostvarivanje svojih prava.Cilj radionica je da članovi kluba  postignu vještine samoodređenja i samozastupanja.

Informatička radionica
Program omogućava osobama s intelektualnim oštećenjem izražavanje  intelektualnih  potencijala korištenjem računala. Prema vlastitom izboru vrste didaktičkih igara, gledanja filma putem interneta ili pisanog izražavanja program radionice potiče  podizanje svijesti o sebi,  i stvara osjećaj zadovoljstva korisnika zbog izjednačenih mogućnosti sa sugrađanima bez teškoća.

Psihološka pomoć korisnicima
Kroz grupni  i individualni rad prema želji korisnika voditelj radi na osnaživanju članova i njihovom uključivanju u donošenje odluka o vlastitom životu. Na taj način osobe s intelektualnim  oštećenjem osvješćuju vlastite vrijednosti, spoznaju da nisu duševno bolesne osobe već ravnopravni sugrađani , to jest  osobe koje uz podršku imaju pravo biti uključene u društvo i živjeti na način  da zadovoljavaju vlastite potrebe koje su jednake svakom ljudskom biću.

Likovna radionica
Likovni atellier „Sunce“ Varaždin zbog umanjenih sredstava dobivenih putem natječaja ne može više pokrivati  materijalne troškove i troškove stručnog voditelja. Poznato je da Udruga „Sunce“ Varaždin nije nikada ubirala članarinu za Udrugu kao ni za boravak osoba s intelektualnim oštećenjem zbog moralnih načela članova tijela upravljanja Udrugom. Zbog navedenog, rad u radionicama kluba nastavljen je  volonterskim radom  voditelja, a  članovi kluba nastavili su slikati akrilnim bojama na papiru do isteka materijala.

Neformalno  predškolsko obrazovanje djece s teškoćama u razvoju
Poštujući Nacionalnu strategiju izjednačavanja mogućnosti RH  djece s teškoćama u razvoju na predškolsko obrazovanje bez obzira na teškoću u razvoju djeteta, udruga „Sunce“ Varaždin prva u varaždinskoj županiji organizirala je neformalno obrazovanje sa programom priprema za  upis u redovan sustav obrazovanja po prilagođenom programu. Rad je individualan sa djetetom uz edukaciju roditelja. Roditelj  koji živi dvadeset i četiri sata sa svojim djetetom ima vitalnu ulogu u razvoju intelektualnih potencijala svojeg djeteta. Individualni rad roditelja kroz igru sa djetetom od rođenja omogućava razvoj punih potencijala kod djeteta.

Radionica za osobnu integraciju
Osobe s intelektualnim oštećenjem aktivno sudjeluju u radionici i uče o pripremi hladnih i toplih napitaka, serviranju, služenju priborom za jelo, korištenju kućanskim aparatima, održavanju i čišćenju prostora u kojem borave. Uz sve to poseban naglasak je stavljen na komunikaciju korisnika s drugim osobama u timskom radu, vođenju formalnog i neformalnog razgovora, učenju vještina slušanja i aktivnog uključivanja u razgovor. Uvažavaju se karakteristike i mogućnosti svake pojedine osobe te zadovoljavanje potreba za zabavom, uvažavanjem i slobodom odlučivanja.

Radionica za socijalnu integraciju
Kroz osobno sudjelovanje u realnim situacijama, ova radionica omogućava razvijanje potrebnih vještina, znanja i snalaženja u nepoznatim socijalnim okruženjima kao što su kazalište, kino, restoran, slastičarna i dr. Stečena znanja i vještine preduvjet su prihvaćanja i integracije osoba s invaliditetom (mr) u društvenu zajednicu. Aktivnosti radionice provode se u prostorijama Udruge i u raznim društvenim okruženjima. Savladavaju se vještine očuvanja zdravlja, osobne higijene, prikladnog odijevanje za izlaske, korištenje javnog sanitarnog čvora. Korisnici se uče o ponašanju u skladu s društvenim normama (bonton). Uz svladavanje vještina socijalne interakcije praktično.