Temeljem članka 33. Statuta Udruge održana je sjednica Glavnog i Nadzornog odbora te Stegovne komisije  u prostorijama kluba u Učeničkom domu, Hallerova aleja 2 dana 30.03.2012.

Na proširenoj sjednici članovi tijela upravljanja udrugom  pripremili su materijale za  redovnu  izvještajno – programsko – izbornu Skupštinu sa prijedlogom dnevnog reda i Programske smjernice za razdoblje 2012 – 2016. godine. Utvrđen je datum održavanja Skupštine dana 20.04.2012. godine u dvorani Učeničkog doma u Hallerovoj aleji 2 u Varaždinu.