Kategorija: Organizacija

Statistika za 2012. godinu

Naziv programa/projekta:

  1. Zaba – donacije: Osnaživanje osoba s invaliditetom za život u lokalnoj zajednici, te njihovo aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice
  2. Grad Varaždin: Osnaživanje djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, te njihovo aktivno uključivanje u život lokalne zajednice”

Novi naziv Udruge glasi: „Sunce“ Varaždin udruga za osobe s intelektualnim                                                           oštećenjem
Na engleskom:  „Sunce“ Varaždin society for persons with intelectual disability
Skraćeni  naziv: „Sunce“ Varaždin   

Nastavi čitati

Sedma godina web stranica „Sunce“ Varaždin

Savjetovališne aktivnosti za roditelje, programske aktivnosti kluba i program inkluzije zabilježeni su i predstavljeni javno putem web stranica udruge „Sunce“ Varaždin.
Nastavi čitati

PROGRAMSKA ORIJENTACIJA OD 2012. – 2016. GODINE

Programska orijentacija za mandatno razdoblje 2012. – 2016. g. Udruge „Sunce“ Varaždin za osobe s intelektualnim oštećenjima strateški je dokument za djelovanje.
Programska orijentacija za višegodišnje razdoblje rada udruge podrazumijeva :
– ocjenu stanja okruženja, socijalne infrastrukture ,
– uočavanja i evidentiranje potreba prvenstveno članstva, kao i društvenih kretanja socijalne sredine.
Programska orijentacija je uvjetovana iskustvenim dosezima iz rada udruge, smjernicama Vlade, programskim vizijama i ciljevima koji su Udrugu „Sunce“ Varaždin pozicionirali na razinu prihvatljivosti i prepoznatljivosti u društvenoj zajednici na području Varaždinske županije na kojem udruga djeluje i šire.

Nastavi čitati

Sjednica Glavnog i Nadzornog odbora 30.03.2012.

Temeljem članka 33. Statuta Udruge održana je sjednica Glavnog i Nadzornog odbora te Stegovne komisije  u prostorijama kluba u Učeničkom domu, Hallerova aleja 2 dana 30.03.2012.

Nastavi čitati