Programska orijentacija za mandatno razdoblje 2012. – 2016. g. Udruge „Sunce“ Varaždin za osobe s intelektualnim oštećenjima strateški je dokument za djelovanje.
Programska orijentacija za višegodišnje razdoblje rada udruge podrazumijeva :
– ocjenu stanja okruženja, socijalne infrastrukture ,
– uočavanja i evidentiranje potreba prvenstveno članstva, kao i društvenih kretanja socijalne sredine.
Programska orijentacija je uvjetovana iskustvenim dosezima iz rada udruge, smjernicama Vlade, programskim vizijama i ciljevima koji su Udrugu „Sunce“ Varaždin pozicionirali na razinu prihvatljivosti i prepoznatljivosti u društvenoj zajednici na području Varaždinske županije na kojem udruga djeluje i šire.

Programska orijentacija kao dokument udruge svoje odrednice temelji na međunarodnim dokumentima, Konvenciji UN-a o pravima osoba s invaliditetom, te europske asocijacije Inclusion Europe i Nacionalnoj strategiji za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom, zakonskim propisima Republike Hrvatske i demokratskim usmjerenjima u rješavanju problematike ravnopravnog uključivanja osoba s intelektualnim oštećenjima u život zajednice te djelovanja na unapređivanju kvalitete njihova života i života njihovih obitelji.

Na tim  se osnovama temelje programski sadržaji i projektni zadaci za sljedeća područja rada:

1) Pravo na informiranost kroz vlastitu tiskovnu aktivnost i suradničkim oblicima sa sredstvima javnog priopćavanja te senzibilizacija javnosti i lokalne zajednice za život osoba s invaliditetom i njihovih obitelji.

2) Pravo na savjetovališnu i edukacijsku aktivnost vlastitim oblicima namijenjenim članstvu udruge suradnjom sa postojećim oblicima sustava socijalne skrbi i udrugama za osobe s invaliditetom nacionalne razine.

3) Pravo na prevenciju institucionalizacije u vidu osnaživanja postojećeg oblika ranog otkrivanja i osposobljavanja za integrativne oblike edukacije. Formiranje stručnog tima za prevenciju institucionalizacije odraslih osoba s intelektualnim oštećenjima u partnerstvu s Udrugom za promicanje inkluzije razvijanjem službe podrške u lokalnoj zajednici. Postojeće stvorene uvjete provedbe oblika stanovanja uz podršku proširiti na novu programsku osnovu u partnerstvu s Udrugom za promicanje inkluzije rješavanjem statutarnih pitanja ovog izvaninstitucionalnog oblika u sustavu socijalne skrbi kao održivog programa usluga. Osnažiti ovaj model službe podrške u lokalnoj zajednici agencijskim oblikom zapošljavanja uz podršku, organiziranog korištenja slobodnog vremena i oblicima samozastupanja u partnerstvu s Udrugom za samozastupanje na nacionalnoj razini.

4) Pravo na jačanje kapaciteta vlastite udruge rješavanjem statusa i osiguravanjem održivosti programskih i projektnih sadržaja te kadrovske infrastrukture, u suradnji s lokalnom upravom i sustavom nacionalne razine, pe partnerstvom sa Udrugom za promicanje inkluzije.

5) Pravo na programsku suradnju sa srodnim udrugama osoba s invaliditetom i Savezom udruga za osobe s mentalnom retardacijom kroz zalaganje za obogaćivanje oblika skrbi i pravo izbora primjerenog oblika skrbi za osobe s intelektualnim oštećenjima i njihovih obitelji na inkluzivnim osnovama i primjerenim oblicima zakonodavne zaštite.

 

Programska orijentacija za naredno mandatno razdoblje predstavlja programsku osnovu za godišnje programske sadržaje sukladno ocjeni prioriteta odlukom tijela upravljanja udruge radi pripreme Kodeksa pozitivne prakse u osiguravanju materijalne i kadrovske osnove za njihovu provedbu.(Šemsa Mustačević)